Läs här hur du kan öppna dörren till den inre fasta punkten i tillvaron!
Att något så självklart som vår förmåga att tala kan leda till så många missför-
stånd kan verka förbryllande. Varför pratar vi och vad vill vi uppnå? Går det att
lösa konflikter? 
Här finns kunskap och träning i hur att kommunicera så att
du blir förstådd på det sätt du  vill.


Konfliktakuten
Adito bildning erbjuder snabb hjälp vid akuta konfliktsituationer, när du har behov att reda ut       uppkomna problem eller förbereda svåra samtal.

Konsultationer
I en stressad tid behövs ibland erfaren vägledning som stöd för att förstå vilket som är nästa steg
för att livet skall utvecklas så som önskas. När du behöver tid finns här möjlighet att gå djupare
än i utbildningarna och under erfaren handledning och vägledning finna nya vägar.

Kurser och Utbildningar
Vi erbjuder utbildningar och öppna helgträningar i Kommunikativt Ledarskap samt utbildning till Handledare och/eller lärare i Klassiskt Klarspråk. Vi håller även 5 dagars Sommarkurser som kan kombineras med semester samt Kurser för par-relation och Fördjupningskursen Vara Viljan.

Maylie Andersson och Sebastian Amseldus har i mer än 20 år arbetat med grupphandledning
och individuell handledning