Konfliktakuten
0431-36 24 04 
Maylie 070-748 1511
Sebastian 070-311 2913
Kostnad: Samtal 1-15 minuter 300:-  *

Ring Konfliktakuten när du snabbt behöver lösa en uppblossande konflikt, få djupare förståelse för en uppkommen situation och vill uppnå samförstånd.

Hit ringer du också när du haft ett uppslitande gräl med din partner, dina barn, dina föräldrar eller syskon och omöjligt kan se den goda viljan och därmed ej heller någon försoning.

Hit kan du även ringa när du vill förbereda dig inför ett viktigt samtal eller möte och du behöver ett bollplank, för dina tankar och idéer.

* längre än 15 minuter - antingen bokar vi tid eller så går ny 15 minutersperiod igång
.