2019-01-15

Adito bildning

öppnar dörren för inspirerande tankar, kreativa lösningar och givande möten


Vår Vision
Adito bildning skapades 1992 som svar på två frågor och ur en djup önskan att bidra till en fredligare
värld där alla kan leva i harmoni och glädje och få möjlighet att utveckla sin fulla potential.
Med vårt
motto "
Öppna dörren till den inre fasta punkten i tillvaron."  önskar vi dig välkommen till vår hemsida,
där vi hoppas du finner just den kurs eller utbildning du söker. Saknar du något vill vi
att du hör av dig


Vi erbjuder

individanpassad utbildning, träning och handledning för att utveckla viljan och skapa den förening
inom och utom oss, som är förutsättning för utveckling och djupare förståelse av de allt snabbare
förändringar som sker i såväl privat- som arbetsliv.


Till företag, organisationer och grupper
erbjuder vi förutom våra öppna träningar även skräddarsydda utbildningar, som utformas i samverkan
med kunden och utgår ifrån dennes behov och verklighet. Allt för att underlätta,
påskynda och bidra
till att uppsatta mål förverkligas för såväl företag som för den enskilde.


Vi arbetar utifrån
behovsanalys, och skapar utbildningar, där praktisk träning varvas med samtal. Under utbildningens
gång finns möjlighet till individuell handledning för att säkerställa de uppsatta målen. Efter avslutad
utbildning genomförs uppföljning och utvärdering

Vi arbetar med
ledarskapsutveckling, bygga gruppgemenskap och stärka gruppandan (teambuilding), projekthandled-
ning, stresshantering, konfliktlösning, rådgivning, krisupplösning, par-kurser/utbildning,  stödsamtal, ….GE SIG TID!
Förlåt min iver att bli först, få mest och kallas störst och lär mig se hur rik jag är som fått en plats just nu och här.
       
Av Birgit Karlsson
Dagens Lösen 2011


HA ALL TID!