Datum för seminarium, grundutbildning och träning i Klassiskt Klarspråk  presenteras f.n per månad på
http://www.klassisktklarsprak.se/kalender/  allt eftersom vi får ordning på vår kalender efter virusattacken i våras.

Tills vi samlat allt på den nya hemsidan kan du läsa mer här om Grundutbildningen - Priser - och Prispolicy


Varje dag vi möter varandra med en empatisk förståelse ökar den Goda Viljan i Världen

Varje dag när vi ser varandras Goda Vilja bidrar vi till att öka Freden i Världen

Varje dag vi uppmärksammar årets FN-dagar och andra viktiga dagar är vi med och bygger FRED