Ändringar 2019-01-15      Grundutbildning     Handledarutbildning     Fördjupning     Sommarkurser     Parkurser

Utbildning i Kommunikativ Ledarskap
för ömsesidig förståelse

   • Hur löser vi konflikter utan att argumentera, påföra eller dra oss undan?
   • Hur motiverar vi utan belöning eller sanktioner?
   • Hur ger vi kritik utan att såra?
   • Hur får vi effektiva och givande möten?
   • Hur skapar vi delaktighet kring mål och visioner?
Tillsammans undersöker och tränar vi ovanstående färdigheter genom konkreta exempel som deltagarna tar upp. Utbildningen är processinriktad och läroplanen fastställs i början av varje träning
Vi tittar närmare på kommunikationen och språkets struktur, utan att analysera de inblandade
personerna, för att förstå vad det är som hindrar kontakt och ömsesidigt utbyte.
Grundutbildningen omfattar 3 x 2½ dagars intensivträning inom loppet av ett år. Du kan välja att
delta på samma ort, eller om du önskar intensifierad inlärning, på olika orter.
Här kan du läsa mer om grundutbildningen. För datum och orter se vårt kalendarium