Ändringar 2020-01-31      Grundutbildning     Handledarutbildning     Fördjupning     Sommarkurser     Parkurser
Handledarträff i Grevie Kyrkby
24-26 april samt
16-18 oktober 2020


                                         

Handledar- och Lärarutbildning i Klassiskt Klarspråk - Att lära andra

Alltfler har uttryckt önskemål att arbeta med Klassiskt Klarspråk och sprida det vidare - gärna i samverkan med oss. Det har inspirerat oss att utveckla ett handledarmaterial samt tillhandahålla en utbildning för dem som vill utbilda sig till handledare och/eller lärare.

Utbildningen vände sig i början till lärare som ville leda träningar för lärargrupper som utbildade sig i Klassiskt Klarspråk. Idag vänder den sig till alla dem som vill dela med sig av Klassiskt Klarspråk och syftar till att ge ökad kunskap, mängdträning av exempel samt erfarenhet för att kunna erbjuda 3-timmars träningspass i grupp, individuell handledning samt ge introduktionskurser för en samman-hållen grupp under en längre tid.

Förutsättningen för att bli handledare är dels genomgången grundutbildning dels ytterligare tre träningstillfällen inom loppet av 6 månader. Under dessa träningar kan du som tidigare ta upp egna exempel, men fokus blir att studera, analysera och reflektera över hur varje exempel under träningen behandlas, vilka frågeställningar och teorier som lyfts fram och på vilket sätt studiematerialet används.

Dina observationer kan med fördel ligga till grund och delas vid de individuella handledningstillfällen som vid behov förläggs mellan träningstillfällena. Efter genomgången utbildning tecknas handledar- avtal med Adito AB med tillhörande handledarcertifikat. Det medför tillgång till uppdaterat kurs- material, förmånliga villkor till handledning samt deltagande i så många vanliga intensivträningar under året som du önskar. Du får dessutom del i hemsidan Klassiskt Klarspråk där du och samtliga handledare självklart kan presentera era kurser, utbildningar, föreläsningar och gruppträffar. Obligatoriskt är att du deltar i minst en av årets två handledarträffar.

Kostnad för handledarutbildningen som innebär tre träningar, (träning med egen grupp samt hand- ledarcertifikat är precis som våra övriga priser relaterat till om du tecknar avtal som privatperson, om du arbetar i ett mindre företag eller om din arbetsgivare är skola, kommun eller storföretag och kan skilja sig från 2000 till 5000 kronor. För mer information kontakta oss.
 

Förutsättningen för att bli lärare i Klassiskt Klarspråk är att efter genomgången handledar-utbildning, ha genomfört och dokumenterat minst 3 träningar i Klassiskt Klarspråk. Själv delta i  fördjupningen ”Vara Viljan” där de värderingar som ligger till grund för Klassiskt Klarspråk presenteras samt delta i en lärarträff (två och en halv dag) varje år för fördjupning och erfarenhetsutbyte.