Ändringar 2010-10-14


För att lösa ett problem
gäller - att bara se på det!
Att sluta lösa det med tankar Så snart du börjar tänka upptar det medvetandet och ökar smärtan!

Handledning - Individuell Vägledning

För Självfinnande och Klarhet

I de
personliga konsultationerna arbetar vi med olika metoder såsom Klassiskt
Klarspråk, Meditation, Medveten Närvaro,
Emotional Clearing, och psykosyntes.
Detta för att utveckla vad Roberto Assagioli benämner som olika aspekter av
viljan;
Den goda viljan, Den skickliga viljan, Den starka viljan i relation till en större
helhet -
Den Transpersonella Viljan och Den Universella Viljan.

Arbetet underlättas om Du deltagit i en träning i Klassiskt Klarspråk innan du kommer
på en konsultation, men är inget krav.


Konsultationer ges företrädesvis i serier om tio samtal med en utvärdering efter fem.
En konsultation där vi möts tar 1 - 2 tim i anspråk. Telefonkonsultationer tar allt
ifrån ca 30 minuter - 1 timme, enl överenskommelse.


"I varje stund av tvivel eller då gamla mönster upprepas tar jag helt enkelt fram min tanketråd. Då vänder tanke och känsla och jag minns vem jag är och vad jag vill. Den goda tanken finns där och ett leende." 
                                  -  Elisabeth Grubb, Firma Konsultinna
 "... vad jag saknat hos många terapeuter är förmågan och beredskapen att dela min smärta i den yttersta situationen. Med det menar jag en situation där jag kommit i kontakt med en verkligt djup smärta. Sebastian blev för mig en betydelse­full person då han med stor empatisk förmåga vågade dela min smärta eller rättare sagt 'se' den tillsammans med mig tills den upplöstes i förståelse."
                                  -
personalkonsutent

Sebastian AmseldusMaylie Andersson