Adito bildning föddes 1992 ur svaret på två forskningsfrågor som Sebastian Amseldus ställde sig i sitt arbete med personalutbildning och kompetensutveckling på Röda korset i början av 90-talet. Frågorna löd: ”Varför blir det så fel när man vill så väl.” och ”Går det att lära ut humanitet?”

Sebastian, fil kand i pedagogik, beteendevetare och meditaitonslärare, fick svaren snabbt och något överraskande via flera män, Marshall Rosenberg, Danaan Parry, Joerg Dao, och John Gray,som alla var hans lärare 1991. Samma år kom ytterligare svar via Maylie Andersson.

Maylie, mor, redaktör, konsult och alternativ ekonom, hade oberoende av Sebastian ställt sig liknande frågor när hon bestämt sig för att utforska på vilket sätt som män och kvinnor kan bidra i varandras växande; vad som händer i den nära relationen, och om det finns ett djupare syfte med relationen man-kvinna.

De
utarbetade och utvecklade den dynamiska pedagogiken och språket Klassiskt Klarspråk, baserat på Marshall Rosenbergs modell ’Non-violent Communication', som de nu delar med sig av på seminarier, träningar och utbildningar över hela landet. Idag är de gifta och forskar oavbrutet vidare och utvecklar tillämpligheten av klassiskt Klarspråk i den nära relationen, på arbetet, i skolan och förskolan med de 1000-tals personer som sedan 1992 deltagit i intensivträningar och utbildningar i Klassiskt Klarspråk.

Adito, som blev dörren till ett nytt liv för de båda, skulle kunna översättas med Ni där – gå till! eller Besök! då det är en sammansättning av ’Ad’ som närmast kan översättas med till och ’ito’ imperativform i pluralis av ”att gå”.