Ändringar 2019-01-01        Grundutbildning     Handledarutbildning     Fördjupning     Sommarkurser     Parkurser

      KoM - Kvinna och Man!

Lek, smek, språk och bråk!
Ge er relation och er själva en hel-ande vecka
hösten 2019   
Datum vid anmälan
 

Att lära av att vara nära

Vid fyra tillfällen under 2019 möts vi för att
tillsammans utforska par-relationens gåva.
För mer information ring.