Ändringar 2019-01-15        Grundutbildning     Handledarutbildning     Fördjupning     Sommarkurser   Parkurser

Klassiskt Klarspråk - Riv murarna - bygg broar

Sebastian Amseldus och Maylie Andersson har sedan 1992 tillsammans utvecklat språket och pedagogiken/metodiken Klassiskt Klarspråk för kommunikation och konfliktlösning, både som metod att lösa konflikter mellan personer som för att lösa upp inre konflikter. 

Syftet med Klassiskt Klarspråk är medkänsla med oss själva och andra och utvecklandet av  Den goda viljan. Klassiskt Klarspråk fungerar både förebyggande och läkande. Förebyggande genom att destruktiva mönster och vanor som införlivats i tidiga upplevelser som varit alltför emotionellt laddade kan brytas i varje stund. Läkande, när vi kan möta allt i oss själva och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själva. På så sätt bidrar vi till att dessa relationsmönster ej förs vidare till nästa generation.

Klassiskt Klarspråk grundar sig på Marshall Rosenbergs Non-violent Communication, NVC. Efter avslutat grundutbildning i Klassiskt Klarspråk finns möjlighet att gå vidare och utforska Viljans övriga aspekter i fördjupningskursen Vara Viljan

Vill du lära ut Klassiskt Klarspråk finns även Handledarutbildning och Lärarutbildning som du kan läsa mer om här ovan samt på www.adito.se så snart sidan är uppdaterad

Vi erbjuder även seminarium och utbildningar för olika målgrupper. Nedan några exempel:

1. Ditt sätt att kommunicera avgör din framgång som chef. 
2. KoM - Kvinna och Man, Långhelg- eller veckoträningar för par
3. Hur många gånger skall jag behöva säga till? - för föräldrar, lärare,
    förskole- och skolpersonal.
4. Klarspråk för Män. 
5. Helande kommunikation - för terapeuter, läkare och sjukvårdspersonal.
6. Sommarkurser, 5 dagars träning + semester här på Bjärehalvön, Skåne.